Unitárius templom: száz négyzetméteren középkori falképek, egyedülálló kazettásmennyezet, festett faberendezések, árpád kori szentély! Katolikus templom: rokokkó mennyezet, reformáció elotti faszobrok, mellékoltár 1646-ból, XVIII. századi könyvtár!

 

 

 

 

 

szél

 

szél

 

 

szél

 

szél

szél

 

szél

 

 

szél

 

szél

szél

 

szél

 

English HU RO

 

szél

 

szél

futás Idegenforgalmi információk, Szállásfoglalás, Programok: Craciunel Tourist S. R. L.

csík

 

 

 

Alapitvány

 

Alapitvány

 

 

kedvencekhez | kezdőlapnak

 

DESIGN ÉS PHP: Barabás Lehel

 

 

 

 

 

 

Hírek

 

2010. november.
Falugondnoki Szolgálat
Június 16. és november 22. közti időszakban nagyszerű falugondnoki szolgálatot teljesítettünk Homoródkarácsonyfalván. Betegeket szállítottunk orvosi vizsgálatokra, gyógykezelésekre . Ügyintézés céljából végeztünk személyszállítást   Székelyudvarhelyre. . .Az iskolia év kezdetétől,/szeptembet 13. / a homoródkarácsonyfalvi és homoródújfalusi V-VIII osztályosokat reggelente iskolába szállítjuk Oklándra és délben órák után hazaszállítjuk.Karácsonyfalváról 27 , Homoródújfaluból 8 tanulót.A székelykeresztúri unitárius gimnáziumban tanuló homoródalmási,homoródkarácsonyfalvi és oklándi diákokat hétvégén,minden pénteken hazaszállítjuk,vasárnap délután pedig vissza Keresztúrra.  Kirándulásokat is szerveztünk.
Mindebben messzemenően támogatott minket a Hargita Megye Tanácsa, akinek erkölcsi és anyagi támogatását ezúttal hálásan köszönjük.

Benedek Mihály unit. lelkész

2005. aug. 5. Karácsonyfalva
Az unitárius templom freskóinak első szondája.

2005. december
Megalakul a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány.

2006. január
Nobilis Kristóf budapesti üzletember válallja, hogy cégein keresztül támogatja az unitárius templom teljes helyreállítását és felújítását. Köszönet érte!

2006. április
Az unitárius templom északi falán a freskók feltárása. Közöttük található a rendkivüli kvalitású Szent László kerlési csatáját ábrázoló freskó.

2006. nyara
Az unitárius templom festett kazettás mennyezetének elbontása, helyreállításának megkezdése.

2006. szeptember – január
A freskók esztétikai helyreállítása.

2006. október
A Magyar Művészetért Alapítvány Bartók Béla – emlékdíjat adományoz a homoródkarácsonyfalvi unitárius templomnak a freskókért. A díjazott többek között Jakubinyi György érsek, Kányádi Sándor költő, Sűtő András író, Tempfli József püspök, Tőkés László püspök, Kallós Zoltán, Böjte Csaba.

2006. december
Internetszolgáltatás indul Karácsonyfalván.

2007. január
Az MKB-Euroleasing Zrt. (Budapest) gyűjtést kezdeményez a homoródkarácsonyfalvi katolikus templom helyreállítása költségeinek biztosításához. Kóródi Gabriella ( email: gabriella.korodi@euroleasing.hu )

2007. január
Megkezdődött a homoródkarácsonyfalvi lakósok számára szervezett idegenforgalmi tanfolyam.

2007. jan. 14.
Befejeződik a homoródkarácsonyfalvi katolikus templom tetőszerkezetének és vízelvezetésének kijavítása.

2007. jan. 24.
A Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány kuratóriuma és ellenőrző szerve 18 órakor együttes ülést tart.

2007 március
Karácsonyfalviak látogatása Magyarországon. A kirándulás főbb helyszinei: Budapest, Visegrád, Esztergomb, Bábolna, Pannonhalma és Tihany, valamint Ópusztasz.

2007. április
Az MKB-Euroleasing Zrt. gyűjtése a homoródkarácsonyfalvi katolikus templom helyreállítására eredményes volt. A társaság dolgozói 1.099.000 Ft –ot adományoztak a Homoródkarácsonyfalváért alapítvány javára. Az MKB-Euroleasing cégcsoport ezt további 2.198.000 Ft adománnyal egészítette ki. Az alapítvány a támogatást örömmel fogadta, és megkezdte a tárgyalásokat a Gyulafehérvári Érsekséggel a templom helyreállításának közös finanszírozásáról, valamint a restaurátorokkal a kivitelezésről. A tervek szerint 2007-ben a katolikus templom szentélye kerül helyreállításra, valamint a templomban található mellékoltárt restaurálják. Köszönet az MKB-Euroleasing cégcsoport dolgozóinak és társaságainak!

2007. június 26.
A Győri Xantus János Múzem Dísztermében "Vállal magasb mindenkinél" címmel rendeztek tudományos konferenciát és ünnepség sorozatot a Szent-László-herma Váradról Győrbe érkezésének 400. évfordulóján 2007. június 25-27. között. A konferencián Lángi József restaurátor mutatta be nagy érdeklődés mellett a homoródkarácsonyfalvi unitárius templom eddig helyreállított falképeit. A konferencia anyagát könyvben megjelentetik.

2007. augusztus 1.
A 2007. évben augusztusig több, mint 1.500 látogató kereste fel a homoródkarácsonyfalvi unitárius templomot

2007. augusztus 20.
Megjelent Lángi József, Mihály Ferenc Erdélyi falképek és festett faberendezések című könyvének 3 kötete az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ kiadásában. A címlapon Szent Ágoston Püspökszent szobrának részlete látható, a karácsonyfalvi katolikus templomba 2008-ban visszakerülő szoborról. A könyvben gyönyörűen illusztrált tanulmány van a homoródkarácsonyfalvi katolikus templomról.

2007. november
Lantos Csaba budapesti üzletember a tulajdonában lévő gazdasági társaságon keresztül 3.000.000 Ft-ot adományozott a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány javára a homoródkarácsonyfalvai katolikus templom helyreállítására. Köszönet érte!

2007. november
A Székelyudvarhely- Felőboldogfalva- Oklánd útvonalat, a 131-es út egy jelentős szakaszát leaszfaltozták, és a homoródszentpáli halastó mellett az útépítést folytatják. Ez azt jelenti, hogy ezen az útvonalon egy kilométer híján Homoródkarácsonyfalva aszfaltúton megközelíthetővé vált. Sajtóhírek szerint a Hargitáról vezető Szentegyháza, Lővéte, Homoródalmás, Homoródkarácsonyfalva 132 jelű út aszfaltozását az idén megkezdik. Biztató, hogy a víz- és csatornaépítési munkák már folynak.

2007. december
A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány áttekintette a katolikus templom helyreállításnak közös finanszírozásának lehetőségét. Megállapodás született a finanszírozás megosztásáról.

2007. december
Elkészültek a katolikus templom helyreállításának tervei

2007. december
Mátyás Zoltán homoródkarácsonyfalvai származású ötvösművész elvállalta, hogy a katolikus templomba 14 stációt készít rézlemezből. Három stáció tervrajzai megtekinthetők a honlapon (klikk ide !!! ). A Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány gyűjtést rendez az önköltségen készülő stációk finanszírozására. Támogatásaikat az alapítvány számlaszámára lehet eljuttatni: CIB Bank Zrt.  10700347-43338504-51100005.  Az alapítvány közhasznú, a támogatásról adóigazolást tud kiadni az APEH felé.

2008. február
Mátyás Zoltán homoródkarácsonyfalvai származású ötvösművész Elkészítette az első stációképet. (klikk ide!)

2008. március
A Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány és a Homoródkarácsonyfalvi Unitárius Egyházközség megalapította a Craciunel Tourist S.R.L. gazdasági társaságot a műemlékek idegenforgalmi működtetésére.

2008. március
Megkezdődött a katolikus templom helyreállítása. A főoltárt a szovátai restaurátor műhelybe szállították. Április 19-én kezdődik a szentély helyreállítása.

2008. március
Megjelent a Homoródkarácsonyfalvi unitárius templom című kiadvány, amely egyenlőre magyar nyelven vásárolható meg Homoródkarácsonyfalván. A színes képekkel ellátott könyv a templom igényes leírása, Lángi József és Mihály Ferenc munkája.

unitkiadvany

2008. március
Dr. B. Árpádné az alapítvány részére adományt nyújtott a műemléki helyreállításhoz. Az adományt köszönjük, kérjük szíves jelentkezését az adóigazolás kiállításához.

2008. április 21.
Megkezdődött a katolikus templom szentélyének helyreállítása (rokokó kazettás mennyezet), a szentély kifestése.

Katolikus templom renovácio

2008. május
Pünkösdre visszakerül az unitárius templomba a helyreállított úrasztala.

2008. május
Az unitárius templom festett kazettás mennyezete, a terveknek megfelelően májusban, helyreállítva visszakerül a helyére. A 96 db festett kazetta visszahelyezése újjávarázsolja az unitárius templombelsőt.

2008. június
Elkészült a katolikus templom szentély rokokkó mennyezetének helyreállítása. A helyreállított mennyezet,illetve a falakon végzett kőműves munka és festés gyönyörűvé varázsolta a templom elkészült részét.

2008. november
Mekezdődött a katolikus templomban a hajó rokokkó mennyezetének helyreállítása. A feltárás során kiderült, hogy a födém életveszélyes állapotban van, a munkák során a födém egy része le is szakadt, emiatt a helyreállítás további forrásokat igényel.
A templom födémjének állapota miatt a helyreállítás további jelentős időt igénye, ezért a munkák befejezésének tervezett időpontja 2009. nyarára módosul. A helyreállítás tervezésénél a födém tényleges állapotát megállapítani nem lehetett csak a novemberi megbontást követően.

2009. szeptember-november
Elkészül a katolikus templom épületének belső helyreállítása. Ennek során visszaállításra került a rokokó mennyezet a hajóban is, valamint kifestésre kerül a templom belseje. Így a 2008 nyarán elkészült szentéllyel együtt teljes mértékben megtörtént az épület belső műemléki helyreállítása. Feltárásra került a szószék stukkó díszének lenyomata, ennek esetleges helyreállításáról a későbbiekben döntünk. A belső helyreállítás előfeltétele volt a templom vízelvezetésének megoldása. Homoródkarácsonyfalva katolikus és unitárius hívei nagyon sok munkát ajándékoztak a templom helyreállításhoz. Köszönet nekik! Ugyancsak meg kellett oldani a templomhajó leszakadt födémének újraépítését. Ugyancsak köszönet illeti meg a támogatókat: Nobilis Kristóf, MKB Euroleasing Zrt., Lantos Csaba, Gyulafehérvári Katolikus Érsekség, Hargita Megye Tanácsa, Szülőföld Alap.

2009. december
Aszfalt út Homoródkarácsonyfalván! Aszfalt út Homoródkarácsonyfalvára!

Lővéte falu belterületének kb. kilométeres szakaszának kivételével elkészült a 132-es út (Székelyudvarhely) Szentegyháza, Lövéte, Homoródalmás, Homoródkarácsonyfalva szakasza. Ez az út Homoródkarácsonyfalvánál csatlakozik a (Székelyudvarhely) Felsőboldogfalva, Homoródszentpál, Oklánd útszakaszba. Oklánd is új aszfalt utat kapott. Ez azt jelenti, hogy Homoródkarácsonyfalva minden oldalról aszfalt úton megközelíthető.

Székelyudvarhely, Csíkszereda felől:

- a 13/A úton elindulva Szentegyházánál kell a 132-es útra térni, a harmadik falu Homoródkarácsonyfalva. Ezt az utat választva jelenleg a lővétei útépítésre, illetve az aszfalt melletti vízelvezető árok építésére kell figyelni.

Székelyudvarhely (Segesvár) felől:

- Székelyudvarhely felől a 137-es úton Segesvár felé elindulva Felsőboldogfalvánál kell balra eltérni. Kénos község mellett számíthatunk úthibákra, illetve azok javítására. Homoródszentpál területén és Oklánd előtt útjelző tábla irányít Homoródkarácsonyfalvára.

Sepsiszentgyörgy felől:

- A 12-es úton Csíkszereda felé indulva Málnás községnél a 122-es útra térünk. Baróttól a 131-es úton megyünk Oklándig, ahol a község után a 132-es úton kell Homoródkarácsonyfalvára menni. Kovászna és Hargita megye határán a kőbányánál számíthatunk rossz útra kb. 500 méter hosszan. Innen Oklándig a hidak aszfaltozására számíthatunk.

Brassó felől:

- az E60-as úton indulunk Marosvásárhely felé. Kőhalomnál kell Homoród, Zsombor irányába elindulni a 131-es úton. Az utat több helyen javítják, valamint Brassó és Hargita megye határától Homoródújfaluig még a régi murvás út található, itt útépítésre számíthatunk.

Az út megépítése lehetőséget ad kedves látogatóinknak, hogy immár kényelmesen megközelítsék falunkat, műemlékeinket. A térség gazdasági kilátásai az útépítés miatt – reményeink szerint az idegenforgalom segítségével is – jelentősen javulnak. Egy nagyon nehéz korszak érhet véget.

2009. december 24.
Visszakerül a katolikus templom szentélyébe a helyreállított főoltár, a marosvásárhelyi múzeumból visszakapott püspökszent szobrokkal. Az oltárra a „Kalapos Mária” kép került vissza. Az eredeti oltárkép is helyreállításra került, jelenleg az Székelyudvarhelyen kerül múzeumi bemutatásra, később kerül vissza templomunkba. A templom a műemlékek védelmében riasztórendszerrel van ellátva!

2009. december
Falugondnoki Szolgálat
Május 2O. és november 26. közti időszakban nagyszerű falugondnoki szolgálatot teljesítettünk Homoródkarácsonyfalván. Betegeket szállítottunk orvosi vizsgálatokra, gyógykezelésekre Csíkszeredába. Ügyintézés céljából végeztünk személyszállítást Szentegyházára és Székelyudvarhelyre. Óvodásokat vittünk mesemondó versenyekre, iskolásokat szavaló versenyekre és sportvetélkedőkre. A Fúvószenekart több alkalommal fúvóstalálkozókra szállítottuk. Ezen felül kirándulásokat is szerveztünk.
Mindebben messzemenően támogatott minket a Hargita Megyei Tanács, akinek erkölcsi és anyagi támogatását ezúttal hálásan köszönjük.

Benedek Mihály unit. lelkész

 

2010. pünkösdje előtt az unitárius gyülekezet saját forrásból kijavítatta a templomtorony vakolását, valamint újrafestették a kívülről a tornyot.

2010. pünkösdje: A Homoródkarácsonyfalvi Unitárius Egyházközség, a Homoródkarácsonyfalvi Sarlós Boldogasszony Plébánia és a Homoródkarácsonyafalváért Alapítvány ünnepséget szervez a műemléki helyreállítás elkészült munkáinak átadására. A tervezett időpont: 2010. augusztus 28, szombat, 10-14 óráig. Az ünnepség részleteiről később tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat.

 

"Ember, ki a búzamag vagy,

Ne szállj le a malomkőről!
 
Csordul a liszt a szék-kupákba.
A magunk fogy, marad az én.
Ám ha jó kovászunk, pékünk,
Marad voltunk is - Kenyér.
 
Marad eszménk a leszünk..."
 
 

Mandics György: Temesvári golgota, X. verse

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátyás Zoltán: Stáció

 

 

Látnivalók

Szent László legendája

 

 

 

 

Unitárius templom: száz négyzetméteren középkori falképek, egyedülálló kazettásmennyezet, festett faberendezések, árpád kori szentély! Katolikus templom: rokokkó mennyezet, reformáció elotti faszobrok, mellékoltár 1646-ból, XVIII. századi könyvtár!